Reduce plastic waste

AGE OF PLAST 

Problems and quantities of waste are not just IN oceans, they are all over the world.

Since the 1950s, as humanity, we have produced 6.3 billion tonnes of plastic waste. Only about 9% was recycled, but the remaining 79% of waste was landfilled or worse in forrest, oceans, or even worse, was burned.

Much people and much more plastic waste

We are overwhelmed by things.  We constantly buying new and new things. New clothes, plastic toys for children, home furnishings. Almost nobody has mobile phone longer than 3 years. We all just shopping, but nobody notices this growing problem. But the problem is really here and it will not solve itself. It is necessary to change the attitude of people. Finally open eyes and to start solve this global problem

Waste in Czech

Well, try to go out into the forrest if you do not hit a single bottle, can, tire or other waste all the time, we give you BE SEA bag.

World Polluters 

Dnes by všechny vyspělé země měli dbát na ekologii a dodržovat kvóty ustanovující množství odpadků a zvažovat možnosti nakládání s nimi. V mnoha zemích se tak již děje, ale zatím to ani trochu nestačí. 

Největšími znečišťovateli jsou rozvojové státy, které mají peníze na balené produkty a ekonomie tam tak nějak funguje, ale již chybí peníze a motivace k jejich zpracovávání. Za největší znečišťovatel patří bezesporu Čína, Indie, Amerika a Rusko. Ať už se jedná o produkci odpadu nebo zamořování ovzduší oxidem uhličtým. Evropa si vede o poznání lépe i když žádná hitparáda to není. Jako pozitivní, ale můžeme vnímat fakt, že i takový znečiťovatelé jako je Čína začínají tento plastový problém daleko víc vnímat. 

ČR versus odpadky v oceánech

Přijde Vám, že se nás to jako vnitrozemského státu netýká? To je OMYL

Všechny řeky ústí do moře a většina odpadu co v řekách končí se do oceánu skutečně dostane. Je pravda, že množství plastů, které z Česka do oceánů dostává není  zas tolik. Přeci jenom je to obrovská vzdálenost a stále na našich tocích existují čističky a jezy, které odpad v řece zachytí.

Co se týká naší plastové stopy v oceánech jedná se především o mikroplasty, malinké částečky plastu, které nejsou téměř viditelné. V oceánech se, ale díky podvodním vírům shromažďují  tvoří obrovské masivy plastů, které se z oceánů téměř vylovit nedají. Tyto mikročástečky vznikají při praní syntetického prádla nebo se do kanalizace dostávají ze sprchových gelů, peelingů a zubních past.

Neškodíme příliš, ale také nejsme nijaká velmoc. Přesto máme možnost to změnit. Jako člen EU, ČR spolurozhoduje o evropských zákonech, které mohou účinně omezit znečištění oceánů. 

Lidská lenost

Bohužel, člověk je opravdu tvor líný, než by si dával práci a třídil doma poctivě odpad raději vše naháže do jednoho koše a ten pak šoupne do popelnice před domem. Místo, aby děti ve škole udělali pár kroků navíc, došli na chodbu a odpad vyhodili tam kam patří. Vyhodí ho do smíšeného koše ve třídě. Je smutné uvědomit si, že za problémy obrovského množství odpadu stojí i lidská lenost. Přitom stačí tak málo, podívejte se co s lidmi dělá obyčejná záloha na skleněné lahve od piva, asi bychom jen těžko hledali lépe rycyklovaný obal a přitom se jedná asi o 2 koruny zálohy. Jak se, ale říká, korunka ke korunce a je z toho dům. Proto zálohy na pet lahve by byy správným krokem vpřed. Uvidíme zda se to prosadí i u nás, ale v zemích Skandinávie to funguje úplně běžně.

Plasty

Největším problémem jsou bezesporu plasty. Ty jsou prakticky nerozložitelné a proto se jich v oceánech ukládá obrovské množství.

Plast představuje mimo rizika kontaminace mořské vody a ohrožení mořských živočichů i veliké ohrožení pro mořské ptáky, ročně jich plastový odpad připraví o život až milion. Milion mořských ptáků zabitých úplně zbytečně, protože se lidé nedokáží chovat ohleduplněji.

Když už jsem u toho počtu úmrtí, tak mořských savců,  plasty zahubí až 200 tisíc, 100 tisíc zbytečně mrtvých želv a nespočetné množství ryb.

Každý rok končí v oceánech vice než 8 milionů tun plastů. To je jako kdyby jsme každou minutu do moře vyklopili plný nákladní vůz plastového odpadu a ty naše "oblíbené" plasty tvoří až 80 procent veškerého odpadu v mořích.

Další odpad

Neopomenutelnou hrozbu pro oceány  představuje i vyhozené a ztracené rybářské náčiní, tvoří až 10% veškerého odpadu v moři, to je nějakých 650 tun to není úplně málo, že? Při představě co všechno dokáže jeden kus ztracené rybářské sítě se nám zvedají chlupy hrůzou. Mořský živočich, želva, žralok, tuleň,.. si jen tak v pohodě pluje oceánem najednou, ale vpluje do sítě, chce plavat dál, ale nejde to. Zkusí to teda zpátky, ale bezvísledně. Nějakou dobu takhle bojuje o záchranu, ale čím víc se snaží tím víc se do svého věžení zamotává, až nakonec se nemůže ani hnout a pomalu umírá na odušení.

Pochmurné vyhlídky

Pokud budeme jako lidstvo fungovat stále stejným způsobem tak do roku 2050 bude v oceánu víc plastů než ryb. 99% ptáků bude zabito plastem a nebude existovat většina mořských živočichů, které jsme stačili poznat. 

Pokud nezměníme své chování můžeme se do roku 2050 rozloučit s valnou většinou mořských  ptáků, velryb, žraloků, delfínů, želv,.. Nemluvě o dalších problémech jako je Globální oteplování či těžba nerostných surovin.

Je asi jasné, že je třeba uskutečnit razantní změny a jak tedy pomoci konkrétně ke snížení plastové stopy a celkově snížit množství odpadu?

 

Jak můžete pomoci vy?

  1. Třiďte, třiďte a ještě jednou třiďte a ještě lépe kupujte co nejvíce potravin bez obalu. U nás se touto problematikou zabývá hlavně organizace BEZ OBALU mrkněte na jejich stránky, najdete tam spoustu tipů jak na to a můžete jim rovnou pomoci. Samozřejmě vždycky to bez obalu nejde, ale třídit může nebo spíš musí každý. Myslet so můžete co chcete, ale Ti co netřídí, netřídí prostě jenom proto, že jsou líní.

  2. Buďte aktivní. Podepisujte petice, sdílejte tuto problematiku se svými přáteli. Není na co čekat, tento problém se týká nás všech a čím déle na tento problém budeme jenom bezohledně ‚čumět’ tím horší důsledky to pro nás všechny bude mít.

  3. Buďte ohleduplní, k sobě i k okolí. Neodhazujte odpadky mimo odpadkové koše a vice méně je nevyhazujte ani do koše. Dnes už jsou barevné kontejnery a odpadkové koše na tříděný odpad téměř všude.  Na nádražích, ve školách, dokonce I v divadlech a muzeích. A pokud zrovna není koš na tříděný odpad v dohledu, je takový problém, strčit obal od sušenky do kapsy a vyhodit ho až bude v blízkosti koš na tříděný odpad?

  4. Vychovávat děti ke vztahu k přírodě a etickému chování vůči Zemi, čemu se v mládí naučíš, ve stáří jako bys našel. Jediné co by budoucím generacím stačilo je změnit přístup a chování k sobě samým I celé planetě. Pokud budeme dětem už odmalička vštěpovat myšlenku toho, že se odpad třídit musí, že se nemá plýtvat s jídlem a že se všude nemusí jezdit autem vyřeší to spousty problémů. Je jen otázka jestli vůbec dostaneme příležitost měnit zvyklosti budoucí generace.

  5. Nakupovat výrobky z recyklovaných materiálů k tomu není co dodat. Tím, že budeme nakupovat výrobky z recyklu, budeme podporovat obnovitelný průmysl. Dáme-li přednost jednomu výrobku před druhým pouze proto, že je recyklovaný, přimějeme Tím i ostatní výrobce k ekologičtějšímu přístupu.

 

Pro zajímavost

Plastový ostrov

 

https://www.change.org/p/un-secretary-general-antónio-guterres-accept-the-trash-isles-as-an-official-country-help-protect-our-oceans#

 

Je třeba zdůraznit, že to jsou pouhé odhady, skutečný počet odpadu v oceánech a počet mrtvých živočichů nikdy nezjistíme.

Zdroje:

http://www.osn.cz/fakta-o-znecisteni-mori-a-oceanu/

http://www.metro.cz/i-plast-z-ceska-se-dostane-do-more-pochazi-z-kosmetiky-pd2-/region.aspx?c=A170728_121623_metro-region_lam

https://www.change.org/p/un-secretary-general-antónio-guterres-accept-the-trash-isles-as-an-official-country-help-protect-our-oceans#

Zdroje obrázků:

 

This site uses cookies. By staying on this website you agree to their use. Found out more here.