Stop Shell and other magnates

Ropa a další suroviny jsou jednou z nejcennějších komodit. 1 barel ropy stojí asi 5000,-

Platíme za to, ale daň v podobě Globálního oteplování, ničení oceánů a ovzduší.

Je třeba hledat jiné alternativy. 

Při manipulaci s ropou je třeba dbát vysoké opatrnosti, aby necdocházelo ke zbytečným ropným haváriím, které nenávratně ničí obrovské kusy oceánů. Zabíjí vše živé a ničí obživu velkému množství rybářů.

Musíme omezit neohleduplný způsob těžby ropy

This site uses cookies. By staying on this website you agree to their use. Found out more here.