O projektu Má to háček

Projekt Má to háček zvyšuje povědomí o problémech spojených s neudržitelným rybolovem, jako je např. nadměrný lov a neudržitelné rybolovné metody, které ohrožují naše sladkovodní a mořské zdroje. Cílem je snížit spotřebu mořských ryb a plodů, nabídnout rostlinné alternativy či lokální prodej sladkovodních ryb a podpořit udržitelnější praktiky lovu. Projekt také zahrnuje vzdělávací aktivity pro veřejnost a mládež, jejichž cílem je informování o možných řešení problematiky rybolovu a zapojení do ochrany vod. Klíčovou aktivitou projektu je měsíční výzva s názvem Měsíc bez ryb, která proběhne během celého měsíce listopadu. Měsíc bez ryb souvisí se Světovým dnem rybolovu, který připadá na datum 21. listopadu.

This site uses cookies. By staying on this website you agree to their use. Found out more here.