Oceánské dno plné mikroplastů

Nová australská studie tvrdí, že na dně světových oceánů můžeme v současné době najít minimálně 14 milionů tun mikroskopických částic plastu o velikosti menší než je 5mm. Na dně světového oceánu tak tedy může být zhruba 30x více plastu, než na jeho hladině. Odhad je podle autorů studie umírněný, protože zkoumané vzorky pocházely z oblastí velmi vzdálených od lidské populace, a to přibližně 300 km.

Výsledky tohoto výzkumu, zabývajícího se přítomností mikroplastů na dně světového oceánu shromáždila australská vědecká agentura CSIRO, která za pomoci robotické ponorky analyzovala oceánské dno a shromáždila tak 51 vzorků ze šesti různých míst ve Velkém australském zálivu. Následná analýza odebraných vzorků poté ukázala, že pouhý jeden gram sedimentu obsahoval průměrně 1,26 kousků mikroplastu.

O jaké částice vlastně jde? Je to směs vláken či úlomků nepravidelných tvarů, které jsou většinou výsledkem rozpadu větších plastových předmětů na stále menší kousky.

Výzkumnice a vědkyně z CSIRO, Doktorka Denise Hardesty, uvedla pro britský deník The Guardian, že nalezení mikroplastu v tak odlehlých místech „poukazuje na všudypřítomnost plastu bez ohledu na to, kde se nacházíme,“.  

Na základě celého výzkumu dle vědkyně nelze určit odkud plasty pocházejí či jakého jsou stáří, jejich tvar a vlastnosti však naznačují, že se jednalo o spotřebitelské produkty. Zúčastnění výzkumníci se navíc domnívají, že toto obrovské množství mikroplastů, představuje pouze zlomek toho, co se každoročně ve světových mořích objeví. Takové množství plastového odpadu může mít obrovský dopad na oceánskou divočinu. Větší kusy plastů mohou zamotat divokou zvěř, zatímco mikroplasty a ještě menší kousky by mohly být konzumovány řadou druhů od planktonu po velryby.

Hlavní autorka studie Justine Barrett pro CNN uvedla, že ,,plastové znečištění, které končí v oceánu, se zhoršuje,“ … „Výsledky ukazují, že mikroplasty skutečně klesají na dno oceánu,“ dodala.

Na tento negativní trend je nutné reagovat. Produkce plastů a s tím související znečištění v příštích letech dle odhadů stále porostou. Minimem co v této situaci můžeme jako jednotlivci udělat, je přehodnocení našich spotřebitelských návyků. Mimo to však vedoucí představitelé více než 70 zemí podepsali v září dobrovolný závazek zvrátit úbytek biologické rozmanitosti, který taktéž zahrnuje cíl zastavit vstup plastů do oceánu a to konkrétně do roku 2050.

Zdroje:

[1] https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/06/more-than-14m-tonnes-of -plastic-believed-to-be-at-the-bottom-of-the-ocean, Graham Readfearn - 5.10.2020

[2] https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3199998-mikroplasty-zamorily-i-oceanske-dno-p odle-vedcu-se-jich-na-nem-nachazi-14-milionu-tun, 6.10.2020

[3] https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.576170/full, Original research article, 5.10.2020


15.12.2020
This site uses cookies. By staying on this website you agree to their use. Found out more here.